דלג לתוכן עיקרי
51.07.01.27

התייעלות אנרגטית במשרדי ממשלה

תקציב מאושר: 1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית בינוי קריות ומשרדי (תחת תחום בינוי משרדי ממשלה ובתי בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב התייעלות אנרגטית במשרדי ממשלה הוא ₪1,000,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪7,910,022
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)