דלג לתוכן עיקרי
51.04.05.11

השתתפות הנהלת בתי משפט

תקציב מאושר: -5,823,000
תקנה תקציבית בתכנית בית המשפט באילת (תחת תחום בתי משפט-תכנית חדשה בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב השתתפות הנהלת בתי משפט לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-5,823,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?