דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד רוה"מ לתכנון ארכיון

51.03.26.11

-400,000
בשנת 1998 תקציב השתתפות במשרד רוה"מ לתכנון ארכיון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-400,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?