דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב רזרבה מע"צ י-ם לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪642,000.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?