דלג לתוכן עיקרי
51.03.14.07

השתתפות המשרדים בקריה בבאר-שבע

תקציב מאושר: -547,000
תקנה תקציבית בתכנית קריה בבאר שבע (תחת תחום בנית משרדי ממשלה בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב השתתפות המשרדים בקריה בבאר-שבע לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-547,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?