דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות המשרדים בקריה ברמלה

51.03.13.03

-390,000
בשנת 2000 תקציב השתתפות המשרדים בקריה ברמלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-390,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?