דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרדי ממשלה במימון החזר הון

51.03.10.70

-2,083,000
בשנת 2002 תקציב השתתפות משרדי ממשלה במימון החזר הון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,083,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?