דלג לתוכן עיקרי
51.03.10.67

השתתפות משרד המדע, התרבות והספורט

תקציב מאושר: -500,000
תקנה תקציבית בתכנית קריית בן גוריון - לאום (תחת תחום בניית משרדי ממשלה בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב השתתפות משרד המדע, התרבות והספורט לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?