דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרדים בבניין א'-ג'נרי

51.03.10.04

-458,000
בשנת 2004 תקציב השתתפות משרדים בבניין א'-ג'נרי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-458,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)