דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קריית בן גוריון - לאום

51.03.10

31,308,000
בשנת 2004 תקציב קריית בן גוריון - לאום הוא ₪8,530,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪31,308,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪683,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪31,991,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪41,755,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪10,533,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪1,762,225
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?