דלג לתוכן עיקרי
51.03.08.05

הכנסות ממינהל מקרקעי ישראל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בניין משרד החוץ בקריית (תחת תחום בניית משרדי ממשלה בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסות ממינהל מקרקעי ישראל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?