דלג לתוכן עיקרי
51.03.05.01

רכישת קרקע לקריות הממשלה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רכישת קרקע לקריות ממשלה (תחת תחום בניית משרדי ממשלה בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב רכישת קרקע לקריות הממשלה לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪53,674,509
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)