דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרדי הממשלה בביצוע התאמות בבנין ב' בחיפה

51.03.01.11

-353,000
בשנת 2002 תקציב השתתפות משרדי הממשלה בביצוע התאמות בבנין ב' בחיפה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-353,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?