דלג לתוכן עיקרי
51.03.01.03

השתתפות אגפי המיסים (חיפה)

תקציב מאושר: -33,887,000
תקנה תקציבית בתכנית בנין בחיפה (תחת תחום בנית משרדי ממשלה בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב השתתפות אגפי המיסים (חיפה) הוא ₪-27,327,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-33,887,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪-25,135,302
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)