דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בניית משרדי ממשלה

51.03

39,586,000
בשנת 2004 תקציב בניית משרדי ממשלה הוא ₪9,867,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪39,586,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪5,180,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪44,766,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪47,787,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪26,926,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪10,037,885
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?