דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב השתתפות משרד לבט"פ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,800,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?