דלג לתוכן עיקרי
51.02.02.70

השתתפות משרד הפנים בסקר נכסי כבאות

תקציב מאושר: -1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תכנון - ופעולות מרכזיות (תחת תחום פעולות מרכזיות בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב השתתפות משרד הפנים בסקר נכסי כבאות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?