דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הבריאות במאמוניה

51.02.02.51

-500,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד הבריאות במאמוניה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?