דלג לתוכן עיקרי
51.02.02.20

רזרבה להתייקרויות - מט"ח

תקציב מאושר: 29,000
תקנה תקציבית בתכנית תכנון - ופעולות מרכזיות (תחת תחום פעולות מרכזיות בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב רזרבה להתייקרויות - מט"ח לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪29,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?