דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב רזרבה להתייקרויות - מט"ח לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪29,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?