דלג לתוכן עיקרי
51.02.02.02

הכנסות מניהול נכסי הרכבת

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תכנון - ופעולות מרכזיות (תחת תחום פעולות מרכזיות בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב הכנסות מניהול נכסי הרכבת לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?