דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסה מגורמי חוץ למימון שכר דירה

51.02.01.03

-
בשנת 2011 תקציב הכנסה מגורמי חוץ למימון שכר דירה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪-17,485,324
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2011.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)