דלג לתוכן עיקרי
51.02.01.03

הכנסה מגורמי חוץ למימון שכר דירה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תשלומי שכ"ד (תחת תחום פעולות מרכזיות בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסה מגורמי חוץ למימון שכר דירה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?