דלג לתוכן עיקרי
51.02.01.02

השתתפות המשרדים בשכר דירה

תקציב מאושר: -601,126,000
תקנה תקציבית בתכנית תשלומי שכ"ד (תחת תחום פעולות מרכזיות בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות המשרדים בשכר דירה הוא ₪-510,427,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-601,126,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-521,835,993
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)