דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעולות מרכזיות

51.02

7,200,000
בשנת 2012 תקציב פעולות מרכזיות הוא ₪700,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,200,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪606,426,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪613,626,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪34,938,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,259,935,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-7,835,305
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?