דלג לתוכן עיקרי
51.01.04.11

העברת מינהל האוכלוסין לבית מבטחים

תקציב מאושר: 570,000
תקנה תקציבית בתכנית שיפוץ משרדי ממשלה ובית (תחת תחום בניית משרדי ממשלה בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב העברת מינהל האוכלוסין לבית מבטחים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪570,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)