דלג לתוכן עיקרי
51.01.04.08

שיפוץ מבנה המרכז למיפוי ישראל

תקציב מאושר: 1,420,000
תקנה תקציבית בתכנית שיפוץ משרדי ממשלה ובית (תחת תחום בניית משרדי ממשלה בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב שיפוץ מבנה המרכז למיפוי ישראל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,420,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)