דלג לתוכן עיקרי
51.01.04.08

שיפוץ מבנה המרכז למיפוי ישראל

תקציב מאושר: 550,000
תקנה תקציבית בתכנית שיפוץ משרדי ממשלה ובית (תחת תחום בניית משרדי ממשלה בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב שיפוץ מבנה המרכז למיפוי ישראל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪550,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?