דלג לתוכן עיקרי
51.01.03.06

הכנסות מממ"י לניהול פרויקטים לפינוי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בניית קריות ממשלה (תחת תחום בניית משרדי ממשלה בסעיף דיור ממשלתי).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הכנסות מממ"י לניהול פרויקטים לפינוי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?