דלג לתוכן עיקרי
48.01.01.01

רזרבה להתייקרויות

תקציב מאושר: 367,976,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה להתייקרויות (תחת תחום רזרבה מיוחדת בסעיף רזרבה להתייקרויות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב רזרבה להתייקרויות הוא ₪3,250,466,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪367,976,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך רזרבות-רזרבה כללית.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?