דלג לתוכן עיקרי
47.01.05.01

רזרבה כללית - אשראי

תקציב מאושר: 167,800,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה כללית - אשראי (תחת תחום רזרבה כללית בסעיף רזרבה כללית).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב רזרבה כללית - אשראי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪167,800,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך רזרבות-רזרבה כללית.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?