דלג לתוכן עיקרי
47.01.05

רזרבת התאמות

תקציב מאושר: 1,842,201,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום רזרבה כללית בסעיף רזרבה כללית.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2020 תקציב רזרבת התאמות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,842,201,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2020.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?