דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רזרבת שיא כח אדם

47.01.03

22,357,000
בשנת 2020 תקציב רזרבת שיא כח אדם לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪22,357,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תחת סעיף זה מוקצים 671 תקני כח אדם , ובנוסף 1,000 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2020.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?