דלג לתוכן עיקרי
47.01.02.01

תוכנית מעבר - רזרבה כללית

תקציב מאושר: 3,500,000
תקנה תקציבית בתכנית תוכנית מעבר - רזרבה (תחת תחום רזרבה כללית בסעיף רזרבה כללית).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב תוכנית מעבר - רזרבה כללית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך רזרבות-רזרבה כללית.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)