דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב רזרבה כללית לא הוקצה.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪9,860,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תחת סעיף זה מוקצים 3,470 תקני כח אדם , ובנוסף 2,025 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?