דלג לתוכן עיקרי
47

רזרבה כללית

תקציב מאושר: 4,239,981,000
סעיף תקציבי בתקציב המדינה - תחת תת-הנושא הוצאות אחרות / רזרבה.
לרוב משרד ממשלתי או סעיף הוצאה משמעותי.
בשנת 2022 תקציב רזרבה כללית הוא ₪10,000,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,239,981,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תחת סעיף זה מוקצים 749 תקני כח אדם , ובנוסף 2,284 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?