דלג לתוכן עיקרי
46.01.03.20

הכנסות מפסקי דין

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קרן לסיוע נוסף (תחת תחום חוק חיילים משוחררים בסעיף חוק חיילים משוחררים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הכנסות מפסקי דין לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?