דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב השלמת הבטחת תשואה הוא ₪1,559,374,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪6,844,461
תקציב זה פעיל בין השנים: 2022 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?