דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2022 תקציב סבסוד אגרות חוב הוא ₪12,114,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪10,909,292,352
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?