דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב מלוות סחירים הוא ₪14,208,704,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪11,964,679,018
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?