דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מענקים לקרנות הפנסיה

45.02.11

120,000
בשנת 2005 תקציב מענקים לקרנות הפנסיה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪120,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪106,961
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2005.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?