דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות בגין החזר מבנקים עבור גבייה מבתי מלון בשימוש

44.04.01.03

-
בשנת 2006 תקציב הכנסות בגין החזר מבנקים עבור גבייה מבתי מלון בשימוש לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?