דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב השתתפות בעלויות מימון הפרשי הצמדה וריבית הוא ₪800,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-סבסוד אשראי.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪500
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)