דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2008 תקציב סבסוד אשראי הוא ₪24,584,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪41,814,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪15,660,737
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?