דלג לתוכן עיקרי
43.99

חשבון מעבר

תקציב מאושר: -
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף המרכז למיפוי ישראל.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2024 תקציב חשבון מעבר לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪11,789
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?