דלג לתוכן עיקרי
43.03.01.08

הכנסות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מערכות ופרוייקטים (תחת תחום פעולות מיפוי בסעיף המרכז למיפוי ישראל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב הכנסות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?