דלג לתוכן עיקרי
43.02.02.11

הכנסות אחרות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תפעול (תחת תחום שכר ותפעול בסעיף המרכז למיפוי ישראל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הכנסות אחרות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?