דלג לתוכן עיקרי
43.01.11

עבודות מיפוי טופוגרפי

תקציב מאושר: 340,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המרכז למיפוי ישראל.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2004 תקציב עבודות מיפוי טופוגרפי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪340,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪340,000 (100%)

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪437,843
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?