דלג לתוכן עיקרי
43.01.07.09

השתתפות במשרד השיכון

תקציב מאושר: 250,000
תקנה תקציבית בתכנית רישום זכויות במקרקעין (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המרכז למיפוי ישראל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השתתפות במשרד השיכון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪250,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?