דלג לתוכן עיקרי
43.01.05.49

השתתפות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תקציב מאושר: -146,000
תקנה תקציבית בתכנית עבודות עבור גורמי חוץ (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המרכז למיפוי ישראל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב השתתפות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא ₪-146,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪-151,768
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)