דלג לתוכן עיקרי
43.01.05.46

השתתפות הועדה לרעידות אדמה

תקציב מאושר: -106,000
תקנה תקציבית בתכנית עבודות עבור גורמי חוץ (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המרכז למיפוי ישראל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב השתתפות הועדה לרעידות אדמה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-106,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?